Megleroversikt

Christer Hagen

Eiendomsmegler1

65 boliger annonsert siste 12 måneder

Antall boliger annonsert per kvartal

Fordeling på boligtyper og størrelser

Boligtype

Enebolig
Flermannsbolig
Leilighet
Andre

Størrelse

Stor (over 120 kvm.)
Medium (50-120 kvm.)
Liten (inntil 50 kvm.)

Boligene som Christer Hagen har solgt

Dato

Adresse

Type

Størrelse

Verdivurdering

Solgt for

Mar 2021

Sulitjelmaveien 22 D, 8007 Bodø

Leilighet

76 kvm

3 330 000 ,-

Feb 2021

Torvgata 26 C, 8005 Bodø

Leilighet

43 kvm

2 830 000 ,-

Feb 2021

The Storm Leil. 1205, 8006 Bodø

Leilighet

None kvm

4 863 110 ,-

Feb 2021

Sneveien 49 A, 8072 Bodø

Tomannsbolig

87 kvm

3 740 000 ,-

Feb 2021

Isbjørnveien 2, 8029 Bodø

Enebolig

204 kvm

7 490 000 ,-

Feb 2021

Demma 28, 8015 Bodø

Enebolig

190 kvm

5 950 000 ,-

Feb 2021

Bodinveien 60, 8010 Bodø

Enebolig

122 kvm

4 220 000 ,-

Feb 2021

The Storm Leil. 1002, 8006 Bodø

Leilighet

None kvm

3 890 000 ,-

Jan 2021

Rensåsgata 31, 8005 Bodø

Leilighet

30 kvm

1 990 000 ,-

Jan 2021

Nyveien 35, 8149 Neverdal

Enebolig

129 kvm

2 350 000 ,-

Jan 2021

Hammarn 32, 8003 Bodø

Leilighet

82 kvm

5 990 000 ,-

Jan 2021

Sivert Nielsens gate 67, Leilighet 207, 8007 Bodø

Leilighet

48 kvm

3 100 000 ,-

Okt 2020

Hålogalandsgata 50 B, 8004 Bodø

Tomannsbolig

136 kvm

4 460 000 ,-

Okt 2020

Naurstadveien 467, 8050 Tverlandet

Enebolig

199 kvm

6 990 000 ,-

Okt 2020

Nedre Rønvik terrasse 18, 8012 Bodø

Leilighet

72 kvm

3 590 000 ,-

Okt 2020

Tjeldberget 13, 8012 Bodø

Leilighet

57 kvm

1 780 000 ,-

Okt 2020

Kystveien 10, 8150 Ørnes

Leilighet

45 kvm

2 390 000 ,-

Sep 2020

Lagårdveien 25, 8012 Bodø

Leilighet

71 kvm

2 390 000 ,-

Sep 2020

Bankgata 10, 8005 Bodø

Leilighet

63 kvm

4 490 000 ,-

Sep 2020

Rønvikveien 34, 8009 Bodø

Leilighet

98 kvm

3 890 000 ,-

Sep 2020

Leitetunet 9 H0101, 8009 Bodø

Leilighet

52 kvm

1 140 000 ,-

Sep 2020

Tennisveien 10, 8008 Bodø

Leilighet

42 kvm

1 420 000 ,-

Sep 2020

Sjønståveien 8 B, 8208 Fauske

Leilighet

48 kvm

1 600 000 ,-

Sep 2020

Presthaugveien 15 B, 8074 Bodø

Leilighet

57 kvm

2 560 000 ,-

Aug 2020

Tordenskjolds gate 20, 8005 Bodø

Leilighet

67 kvm

3 090 000 ,-

Aug 2020

Alstadtunet 46, 8071 Bodø

Leilighet

99 kvm

3 590 000 ,-

Aug 2020

Furuveien 9, 8209 Fauske

Enebolig

216 kvm

4 590 000 ,-

Aug 2020

Øvre Bjørkåsen 83, 8074 Bodø

Enebolig

171 kvm

6 090 000 ,-

Aug 2020

Lauvåsveien 22 A, 8079 Bodø

Enebolig

186 kvm

6 490 000 ,-

Aug 2020

Røsslyngveien 17 D, 8209 Fauske

Leilighet

61 kvm

1 450 000 ,-

Aug 2020

Tennisveien 10, 8008 Bodø

Leilighet

42 kvm

1 290 000 ,-

Jul 2020

Martha Støvers vei 34 B, 8030 Bodø

Leilighet

52 kvm

1 250 000 ,-

Jul 2020

Årnesveien 8 C, 8012 Bodø

Leilighet

49 kvm

1 790 000 ,-

Jul 2020

Ole Reistads Vei 27, 8008 Bodø

Leilighet

78 kvm

3 300 000 ,-

Jun 2020

Hellmyrbruddet 29, 8011 Bodø

Leilighet

45 kvm

2 200 000 ,-

2 200 000 ,-

Jun 2020

Gapsletta 9, 8050 Tverlandet

Enebolig

151 kvm

4 190 000 ,-

Jun 2020

Støverveien 55 D, 8030 Bodø

Leilighet

55 kvm

1 690 000 ,-

1 690 000 ,-

Jun 2020

Trostveien 8 A, 8207 Fauske

Tomannsbolig

135 kvm

2 190 000 ,-

Jun 2020

Solvollveien 1, 8206 Fauske

Leilighet

74 kvm

1 090 000 ,-

1 090 000 ,-

Jun 2020

Storgata 86, 8006 Bodø

Tomannsbolig

145 kvm

4 950 000 ,-

Mai 2020

Leitetunet 2 H, 8009 Bodø

Leilighet

95 kvm

3 930 000 ,-

Mai 2020

Hellmyrbruddet 29, 8011 Bodø

Leilighet

45 kvm

2 200 000 ,-

2 420 000 ,-

Mai 2020

Martha Støvers vei 37 F, 8030 Bodø

Leilighet

55 kvm

2 790 000 ,-

2 790 000 ,-

Mai 2020

Storbjørnen 8, 8029 Bodø

Leilighet

51 kvm

2 190 000 ,-

2 280 000 ,-

Mai 2020

Hestehovveien 12 A, 8004 Bodø

Tomannsbolig

132 kvm

4 190 000 ,-

4 000 000 ,-

Mai 2020

Presthaugveien 13 A, 8074 Bodø

Leilighet

102 kvm

3 850 000 ,-

4 100 000 ,-

Mai 2020

Hammarn 20, 8003 Bodø

Leilighet

71 kvm

1 760 000 ,-

1 675 000 ,-

Mai 2020

Martha Støvers vei 76, 8030 Bodø

Leilighet

58 kvm

2 980 000 ,-

2 880 000 ,-

Mai 2020

Hellmyrbruddet 29, 8011 Bodø

Leilighet

45 kvm

2 290 000 ,-

2 290 000 ,-

Mai 2020

Wallyskogen 4, 8200 Fauske

Leilighet

57 kvm

890 000 ,-

Apr 2020

Speiderveien 8, 8008 Bodø

Leilighet

50 kvm

2 690 000 ,-

2 800 000 ,-

Apr 2020

Skauveien 11, 8016 Bodø

Enebolig

203 kvm

4 590 000 ,-

4 800 000 ,-

Apr 2020

Furuveien 9, 8209 Fauske

Enebolig

216 kvm

4 590 000 ,-

Apr 2020

Støverveien 61 A, 8030 Bodø

Leilighet

40 kvm

1 070 000 ,-

1 280 000 ,-

Apr 2020

Sjøveien 43, 8050 Tverlandet

Enebolig

158 kvm

5 370 000 ,-

5 300 000 ,-

Mar 2020

Trålveien 30, 8013 Bodø

Leilighet

59 kvm

2 790 000 ,-

2 700 000 ,-

Mar 2020

Ripnesveien 11, 8056 Saltstraumen

Enebolig

112 kvm

3 980 000 ,-

Mar 2020

Dronningens gate 9 A, 8006 Bodø

Leilighet

88 kvm

4 290 000 ,-

Mar 2020

Knuthaugen 15, 8027 Bodø

Leilighet

50 kvm

2 050 000 ,-

2 050 000 ,-

Mar 2020

Martha Støvers vei 66, 8030 Bodø

Leilighet

38 kvm

2 140 000 ,-

2 110 000 ,-

Mar 2020

Skivikveien 2b, 8014 Bodø

Enebolig

108 kvm

4 290 000 ,-

4 120 000 ,-

Feb 2020

Hammarn 12, 8003 Bodø

Leilighet

83 kvm

2 050 000 ,-

1 900 000 ,-

Feb 2020

Skogholthaugen 2, 8170 Engavågen

Enebolig

101 kvm

1 250 000 ,-

Jan 2020

Svartlifotveien 12, 8073 Bodø

Enebolig

106 kvm

3 950 000 ,-

Jan 2020

Drivhusbakken 5, 8009 Bodø

Leilighet

67 kvm

2 250 000 ,-

2 300 000 ,-

Jan 2020

Kronlia 19, 8079 Bodø

Enebolig

205 kvm

7 960 000 ,-

7 300 000 ,-

Jan 2020

Høglia 49, 8027 Bodø

Leilighet

85 kvm

2 740 000 ,-

2 700 000 ,-

Des 2019

Hokkåsflata 15, 8028 Bodø

Leilighet

85 kvm

2 550 000 ,-

2 515 000 ,-

Nov 2019

Leif Aunes vei 4 A, 8012 Bodø

Leilighet

31 kvm

1 790 000 ,-

1 760 000 ,-

Nov 2019

Valnesfjordveien 118, 8215 Valnesfjord

Enebolig

136 kvm

600 000 ,-

550 000 ,-

Nov 2019

Jensvolltunet 9, 8071 Bodø

Leilighet

61 kvm

2 890 000 ,-

2 800 000 ,-

Okt 2019

Martha Støvers vei 30 B, 8030 Bodø

Leilighet

52 kvm

960 000 ,-

960 000 ,-

Okt 2019

Skoleveien 12, 8009 Bodø

Leilighet

70 kvm

2 990 000 ,-

2 950 000 ,-

Okt 2019

Olav Trygvasons gate 4 A, 8007 Bodø

Tomannsbolig

142 kvm

4 500 000 ,-

4 350 000 ,-

Okt 2019

Grønnåsen 40, 8073 Bodø

Tomannsbolig

72 kvm

2 940 000 ,-

Okt 2019

Haakon VII gate 104, 8008 Bodø

Enebolig

250 kvm

5 770 000 ,-

Okt 2019

Krokvollveien 4, 8200 Fauske

Leilighet

58 kvm

1 590 000 ,-

1 870 000 ,-

Okt 2019

Svartvassveien 14 A, 8206 Fauske

Leilighet

80 kvm

1 690 000 ,-

1 550 000 ,-

Okt 2019

Kløverengveien 32, 8011 Bodø

Leilighet

67 kvm

2 790 000 ,-

2 770 000 ,-

Okt 2019

Reinslettveien 42, 8009 Bodø

Leilighet

41 kvm

2 150 000 ,-

2 150 000 ,-

Sep 2019

Einmoveien 33, 8009 Bodø

Rekkehus

114 kvm

3 990 000 ,-

4 230 000 ,-

Sep 2019

Sjyslettveien 1 C og 1 D, 8050 Tverlandet

Enebolig

163 kvm

4 300 000 ,-

Sep 2019

Svarthammarveien 61, 8015 Bodø

Leilighet

99 kvm

3 590 000 ,-

Sep 2019

Rensåsgata 9, 8005 Bodø

Leilighet

42 kvm

2 190 000 ,-

2 060 000 ,-

Aug 2019

Dronningens gate 102, 8006 Bodø

Leilighet

63 kvm

2 890 000 ,-

2 760 000 ,-

Aug 2019

Dyrliveien 14, 8011 Bodø

Tomannsbolig

76 kvm

3 490 000 ,-

3 470 000 ,-

Aug 2019

Yttersvingen 4, 8008 Bodø

Leilighet

55 kvm

1 790 000 ,-

1 700 000 ,-

Aug 2019

Skipperveien 25a, 8070 Bodø

Rekkehus

138 kvm

5 150 000 ,-

5 200 000 ,-

Aug 2019

General Fleischers gate 17, 8003 Bodø

Leilighet

62 kvm

2 300 000 ,-

2 250 000 ,-

Aug 2019

Reinslettveien 88, 8009 Bodø

Tomannsbolig

135 kvm

3 690 000 ,-

3 750 000 ,-

Aug 2019

Fredensborgveien 116, 8005 Bodø

Tomannsbolig

181 kvm

6 790 000 ,-

6 250 000 ,-

Aug 2019

Oksbakkan 23, 8015 Bodø

Rekkehus

92 kvm

4 040 000 ,-

3 980 000 ,-

Aug 2019

Løvetannveien 3C, 8004 Bodø

Leilighet

72 kvm

2 990 000 ,-

3 250 000 ,-

Aug 2019

Nordstrandveien 58 B, 8012 Bodø

Leilighet

51 kvm

2 500 000 ,-

2 450 000 ,-

Jul 2019

Kirkeveien 35, 8009 Bodø

Enebolig

114 kvm

6 890 000 ,-

Jul 2019

Plassmyrveien 3, 8008 Bodø

Leilighet

60 kvm

1 690 000 ,-

1 720 000 ,-

Jun 2019

Konrad Klausens vei 4 C, 8003 Bodø

Leilighet

40 kvm

2 590 000 ,-

2 815 000 ,-

Jun 2019

Hestekkerveien 6, 8215 Valnesfjord

Enebolig

227 kvm

3 500 000 ,-

3 500 000 ,-

Jun 2019

Haakon VII gate 104, 8008 Bodø

Enebolig

250 kvm

5 770 000 ,-

Jun 2019

Skriverveien 15, 8010 Bodø

Leilighet

65 kvm

2 590 000 ,-

2 500 000 ,-

Jun 2019

Dalvegen 58, 8250 Rognan

Enebolig

248 kvm

2 950 000 ,-

2 470 000 ,-

Mai 2019

Deppeldiket 16, 8050 Tverlandet

Rekkehus

101 kvm

2 970 000 ,-

2 910 000 ,-

Mai 2019

Kongens Gate 41, 8006 Bodø

Leilighet

93 kvm

2 290 000 ,-

2 175 000 ,-

Mai 2019

Parallellen 23, 8072 Bodø

Leilighet

69 kvm

2 900 000 ,-

2 950 000 ,-

Mai 2019

Støverveien 14 A, 8030 Bodø

Leilighet

45 kvm

1 300 000 ,-

1 650 000 ,-

Mai 2019

Leiteveien 37, 8009 Bodø

Enebolig

168 kvm

6 700 000 ,-

6 300 000 ,-

Mai 2019

Tiurveien 2, 8028 Bodø

Leilighet

54 kvm

1 850 000 ,-

1 850 000 ,-

Mai 2019

Sivert Nielsens gate 67 Leil. 307, 8007 Bodø

Leilighet

46 kvm

3 290 000 ,-

3 100 000 ,-

Mai 2019

Trålveien 4 Leil. 201, 8013 Bodø

Leilighet

50 kvm

2 450 000 ,-

2 550 000 ,-

Mai 2019

Fjellveien 23D, 8012 Bodø

Leilighet

113 kvm

3 450 000 ,-

3 600 000 ,-

Mai 2019

Martha Støvers Vei 64 Leil. 401, 8030 Bodø

Leilighet

58 kvm

2 890 000 ,-

2 800 000 ,-

Mai 2019

Brækkatunet 7, 8020 Bodø

Leilighet

73 kvm

2 700 000 ,-

2 730 000 ,-

Mai 2019

Sivert Nielsens gate 67 Leil. 309, 8007 Bodø

Leilighet

62 kvm

3 490 000 ,-

Apr 2019

Åttringen 85, 8070 Bodø

Leilighet

65 kvm

2 990 000 ,-

2 950 000 ,-

Apr 2019

Solliveien 42 H0202, 8011 Bodø

Leilighet

50 kvm

1 710 000 ,-

Apr 2019

Bjerkengveien 7, 8009 Bodø

Leilighet

45 kvm

2 590 000 ,-

2 500 000 ,-

Apr 2019

Hagebyen 52, 8050 Tverlandet

Enebolig

147 kvm

4 090 000 ,-

3 900 000 ,-

Apr 2019

Strømsnessletta 14, 8215 Valnesfjord

Leilighet

74 kvm

1 260 000 ,-

1 260 000 ,-

Apr 2019

Sivert Nielsens gate 67 Leil. 502, 8007 Bodø

Leilighet

84 kvm

5 600 000 ,-

5 250 000 ,-

Mar 2019

Fredensborgveien 124 A, 8005 Bodø

Leilighet

63 kvm

4 050 000 ,-

3 875 000 ,-

Mar 2019

Jensvolldalen 42, 8073 Bodø

Rekkehus

115 kvm

4 250 000 ,-

4 100 000 ,-

Mar 2019

Haakon VII gate 73, 8004 Bodø

Enebolig

160 kvm

6 750 000 ,-

6 100 000 ,-

Mar 2019

Sivert Nielsens gate 67 Leil. 307, 8007 Bodø

Leilighet

46 kvm

3 290 000 ,-

3 100 000 ,-

Mar 2019

Hammarn 14, 8003 Bodø

Leilighet

54 kvm

1 490 000 ,-

1 665 000 ,-

Mar 2019

Blokkebærveien 15, 8026 Bodø

Enebolig

97 kvm

4 050 000 ,-

3 950 000 ,-

Feb 2019

Slåttlia 20D, 8072 Bodø

Enebolig

137 kvm

5 290 000 ,-

4 875 000 ,-

Feb 2019

Ertenvågveien 85, 8120 Nygårdsjøen

Enebolig

83 kvm

1 300 000 ,-

800 000 ,-

Feb 2019

Bankgata 10 Leil. 102, 8005 Bodø

Leilighet

29 kvm

2 200 000 ,-

2 300 000 ,-

Feb 2019

Hæringveien 10, 8056 Saltstraumen

Enebolig

136 kvm

3 620 000 ,-

3 565 000 ,-

Feb 2019

Ankerveien 4, 8200 Fauske

Enebolig

203 kvm

2 400 000 ,-

2 350 000 ,-

Feb 2019

Trålveien 4, 8013 Bodø

Leilighet

63 kvm

2 960 000 ,-

3 000 000 ,-

Jan 2019

Nedre Rønvik Terrasse 9, 8012 Bodø

Leilighet

55 kvm

2 280 000 ,-

2 180 000 ,-

Jan 2019

Dronningensgate 7 H0704, 8003 Bodø

Leilighet

45 kvm

3 450 000 ,-

3 320 000 ,-

Nov 2018

Nordstrandveien 34J, 8012 Bodø

Leilighet

71 kvm

2 020 000 ,-

1 900 000 ,-

Nov 2018

Rensåsgata 21 H0402, 8005 Bodø

Leilighet

75 kvm

4 590 000 ,-

4 550 000 ,-

Okt 2018

Sjøgata 6 H0510, 8006 Bodø

Leilighet

51 kvm

830 000 ,-

750 000 ,-

Okt 2018

Bankgata 14, 8005 Bodø

Leilighet

25 kvm

2 190 000 ,-

2 050 000 ,-

Okt 2018

Rønvik/Maskinisten

Leilighet

80 kvm

2 050 000 ,-

2 050 000 ,-

Okt 2018

Rønvik/Reinsletta

Leilighet

104 kvm

3 590 000 ,-

3 600 000 ,-

Okt 2018

Professor Schyttes Gate 7, 8006 Bodø

Leilighet

80 kvm

2 940 000 ,-

2 700 000 ,-

Okt 2018

Sentrum

Enebolig

245 kvm

6 970 000 ,-

7 300 000 ,-

Sep 2018

Andreas Markussons Vei 62a, 8019 Bodø

Tomannsbolig

136 kvm

3 950 000 ,-

3 880 000 ,-

Sep 2018

Middagsheiveien 36, 8050 Tverlandet

Leilighet

72 kvm

2 450 000 ,-

2 430 000 ,-

Sep 2018

Posthusveien 25, 8071 Bodø

Rekkehus

93 kvm

2 950 000 ,-

2 890 000 ,-

Sep 2018

Biskop Kroghs Gate 10b, 8006 Bodø

Leilighet

21 kvm

770 000 ,-

680 000 ,-

Sep 2018

Ringveien 4 A, 8250 Rognan

Leilighet

79 kvm

1 290 000 ,-

Sep 2018

Mørkved

Leilighet

98 kvm

2 830 000 ,-

2 740 000 ,-

Sep 2018

Krågmoen 7b, 8050 Tverlandet

Rekkehus

91 kvm

2 780 000 ,-

2 500 000 ,-

Sep 2018

Østensenveien 5 A, 8009 Bodø

Leilighet

72 kvm

2 900 000 ,-

2 900 000 ,-

Sep 2018

Bjørndalslia 101, 8029 Bodø

Leilighet

147 kvm

3 800 000 ,-

3 700 000 ,-

Sep 2018

Hålogalandsgata 128, 8008 Bodø

Leilighet

38 kvm

990 000 ,-

1 170 000 ,-

Sep 2018

Knut Hamsuns Vei 35 B, 8019 Bodø

Leilighet

77 kvm

2 790 000 ,-

2 700 000 ,-

Aug 2018

Nedre Rønvik Terrasse 12, 8012 Bodø

Leilighet

53 kvm

2 550 000 ,-

Aug 2018

Åsveien 26, 8140 Inndyr

Enebolig

114 kvm

2 000 000 ,-

1 900 000 ,-

Aug 2018

Yttersvingen 4, 8008 Bodø

Leilighet

55 kvm

1 740 000 ,-

1 750 000 ,-

Aug 2018

Skipperveien 17b, 8070 Bodø

Rekkehus

142 kvm

5 090 000 ,-

5 000 000 ,-

Aug 2018

Reitanveien 9 A, 8200 Fauske

Enebolig

239 kvm

3 500 000 ,-

3 500 000 ,-

Aug 2018

Hernesveien 11 A, 8003 Bodø

Tomannsbolig

72 kvm

3 040 000 ,-

2 970 000 ,-

Aug 2018

Sjøgata 1, 8006 Bodø

Leilighet

163 kvm

7 500 000 ,-

Aug 2018

Kompanigata 16, 8250 Rognan

Enebolig

84 kvm

990 000 ,-

925 000 ,-

Aug 2018

Østengvegen 1D, 8250 Rognan

Leilighet

86 kvm

2 240 000 ,-

2 340 000 ,-

Aug 2018

Engmarkveien 1, 8050 Tverlandet

Enebolig

None kvm

3 440 000 ,-

Aug 2018

Engeløyveien 275, 8289 Engeløya

Enebolig

160 kvm

550 000 ,-

340 000 ,-

Aug 2018

Tennisveien 6, 8008 Bodø

Leilighet

43 kvm

890 000 ,-

Aug 2018

Hunstadveien 116b, 8022 Bodø

Leilighet

87 kvm

2 280 000 ,-

Aug 2018

Prinsens Gate 125, 8005 Bodø

Leilighet

111 kvm

3 590 000 ,-

3 350 000 ,-

Aug 2018

Jonas Lies gate 23b, 8004 Bodø

Enebolig

120 kvm

3 840 000 ,-

4 100 000 ,-

Aug 2018

Strandveien 7, 8149 Neverdal

Enebolig

161 kvm

2 100 000 ,-

2 100 000 ,-

Aug 2018

Ørneshaugen 23, 8150 Ørnes

Enebolig

102 kvm

1 490 000 ,-

Aug 2018

Øvre Bjørkåsen 7b, 8074 Bodø

Tomannsbolig

117 kvm

3 990 000 ,-

3 900 000 ,-

Aug 2018

Martha Støvers Vei 30d, 8030 Bodø

Leilighet

52 kvm

950 000 ,-

Aug 2018

Torvgata 42, 8004 Bodø

Enebolig

218 kvm

6 200 000 ,-

6 100 000 ,-

Aug 2018

Hammarn 32 Leil. 301, 8003 Bodø

Leilighet

57 kvm

2 690 000 ,-

2 690 000 ,-

Aug 2018

Kvitlyngveien 21, 8200 Fauske

Enebolig

180 kvm

3 090 000 ,-

Aug 2018

Kongens gate 21, 8006 Bodø

Leilighet

44 kvm

1 970 000 ,-

1 850 000 ,-

Aug 2018

Bakkaveien 8, 8178 Halsa

Enebolig

108 kvm

2 225 000 ,-

1 800 000 ,-

Aug 2018

Schillersvei 22, 8140 Inndyr

Enebolig

100 kvm

1 400 000 ,-

1 300 000 ,-

Aug 2018

Vei 1357 16, 8056 Saltstraumen

Enebolig

165 kvm

2 290 000 ,-

2 320 000 ,-

Aug 2018

Nedre Rønvik Terrasse 13, 8012 Bodø

Leilighet

54 kvm

1 940 000 ,-

Aug 2018

Martha Støversvei 34 D, 8030 Bodø

Leilighet

52 kvm

920 000 ,-

Aug 2018

Høgåsen 2, 8050 Tverlandet

Leilighet

56 kvm

1 690 000 ,-

1 640 000 ,-

Aug 2018

Greisdalsveien 15, 8028 Bodø

Enebolig

170 kvm

5 700 000 ,-

5 700 000 ,-

Aug 2018

Lynghaugveien 6, 8200 Fauske

Enebolig

112 kvm

1 850 000 ,-

1 700 000 ,-

Aug 2018

Fridtjof Nansens Vei 5, 8003 Bodø

Leilighet

86 kvm

2 290 000 ,-

2 350 000 ,-

Aug 2018

Hokkåsveien 9, 8028 Bodø

Rekkehus

107 kvm

3 280 000 ,-

3 000 000 ,-

Aug 2018

Halsmoen, 8250 Rognan

Enebolig

179 kvm

2 150 000 ,-

2 150 000 ,-

Aug 2018

Sjøgata 6 Leil. 708, 8006 Bodø

Leilighet

111 kvm

2 150 000 ,-

Aug 2018

Hellmyrbruddet 29 Leil. 301, 8011 Bodø

Leilighet

45 kvm

1 750 000 ,-

1 960 000 ,-

Aug 2018

Holtan 66, 8014 Bodø

Enebolig

168 kvm

4 390 000 ,-

2 175 000 ,-

Aug 2018

Martha Støvers vei 27c, 8030 Bodø

Leilighet

53 kvm

1 190 000 ,-

1 375 000 ,-

Aug 2018

Tyrivegen 20, 8250 Rognan

Enebolig

171 kvm

2 850 000 ,-

Aug 2018

Sjønståveien 10, 8200 Fauske

Leilighet

62 kvm

1 180 000 ,-

1 300 000 ,-

Aug 2018

Nygård 33, 8250 Rognan

Enebolig

129 kvm

2 300 000 ,-

Aug 2018

Hålogalandsgata 128, 8008 Bodø

Leilighet

51 kvm

1 250 000 ,-

Aug 2018

Østensenveien 1 A, 8009 Bodø

Leilighet

64 kvm

2 290 000 ,-

2 400 000 ,-

Aug 2018

Carl Schøyens Vei 3, 8021 Bodø

Enebolig

172 kvm

4 750 000 ,-

4 600 000 ,-

Aug 2018

Bankgata 19, 8005 Bodø

Leilighet

60 kvm

1 490 000 ,-

1 490 000 ,-

Aug 2018

Sørfinnsetveien 23, 8140 Inndyr

Enebolig

115 kvm

1 560 000 ,-

1 500 000 ,-

Aug 2018

Bringsliveien 78, 8215 Valnesfjord

Enebolig

111 kvm

920 000 ,-

Aug 2018

Skogvegen 5a, 8250 Rognan

Rekkehus

132 kvm

1 950 000 ,-

1 850 000 ,-

Aug 2018

Reitmyrveien 28a, 8021 Bodø

Leilighet

60 kvm

2 050 000 ,-

Aug 2018

Hålogalandsgata 124, 8008 Bodø

Leilighet

63 kvm

1 280 000 ,-

Aug 2018

Laksåbakkveien 10, 8215 Valnesfjord

Enebolig

98 kvm

780 000 ,-

950 000 ,-

Aug 2018

Chr. Tidemanns vei 114, 8150 Ørnes

Enebolig

119 kvm

1 990 000 ,-

1 950 000 ,-

Aug 2018

Nordvikveien 5, 8215 Valnesfjord

Enebolig

108 kvm

2 300 000 ,-

2 200 000 ,-

Aug 2018

Østersia 12, 8250 Rognan

Enebolig

360 kvm

6 120 000 ,-

Aug 2018

Nonshaugen 22 A, 8015 Bodø

Leilighet

63 kvm

2 450 000 ,-

2 480 000 ,-

Aug 2018

Nybrottsveien 3, 8150 Ørnes

Enebolig

65 kvm

1 190 000 ,-

950 000 ,-

Aug 2018

Gamle Kongsvei 33, 8020 Bodø

Leilighet

86 kvm

2 040 000 ,-

2 040 000 ,-

Aug 2018

Midtigardsveien 10, 8200 Fauske

Enebolig

142 kvm

3 000 000 ,-

3 150 000 ,-

Aug 2018

Nedre Rønvik Terrasse 11, 8012 Bodø

Leilighet

56 kvm

2 380 000 ,-

Aug 2018

Bankgata 10 Leil. 101, 8005 Bodø

Leilighet

30 kvm

1 990 000 ,-

2 050 000 ,-

Aug 2018

Midtigardsveien 2, 8200 Fauske

Enebolig

None kvm

2 200 000 ,-

Aug 2018

Stærveien 4a, 8207 Fauske

Leilighet

109 kvm

1 600 000 ,-

Aug 2018

Ekornstien 4, 8250 Rognan

Enebolig

143 kvm

1 870 000 ,-

1 600 000 ,-

Aug 2018

Martha Støvers Vei 66, 8030 Bodø

Leilighet

38 kvm

1 940 000 ,-

1 940 000 ,-

Aug 2018

Jernbanegata 6a, 8200 Fauske

Leilighet

77 kvm

1 180 000 ,-

Aug 2018

Drivhusbakken 7, 8009 Bodø

Leilighet

67 kvm

1 770 000 ,-

1 950 000 ,-

Aug 2018

Martha Støvers vei 37C, 8030 Bodø

Leilighet

55 kvm

2 190 000 ,-

2 410 000 ,-

Aug 2018

Ragnar Schølbergs vei 12 H0302, 8010 Bodø

Leilighet

51 kvm

1 780 000 ,-

Aug 2018

Nermarkveien 12, 8150 Ørnes

Leilighet

53 kvm

1 075 000 ,-

775 000 ,-

Aug 2018

Grønlibakken 13a, 8230 Sulitjelma

Enebolig

162 kvm

770 000 ,-

500 000 ,-

Aug 2018

Tortenliveien 9, 8218 Fauske

Enebolig

150 kvm

2 380 000 ,-

2 430 000 ,-

Aug 2018

Tennisveien 10 Leil. 0304, 8008 Bodø

Leilighet

43 kvm

750 000 ,-

Aug 2018

Svingen 17, 8250 Rognan

Enebolig

92 kvm

1 100 000 ,-

800 000 ,-

Aug 2018

Knaplundveien 59, 8056 Saltstraumen

Enebolig

66 kvm

2 250 000 ,-

2 075 000 ,-

Aug 2018

Mons Pettervei 2, 8230 Sulitjelma

Enebolig

203 kvm

210 000 ,-

170 000 ,-

Aug 2018

Skippergata 6, 8063 Værøy

Enebolig

209 kvm

1 500 000 ,-

Aug 2018

Åsveien 12, 8011 Bodø

Enebolig

183 kvm

4 390 000 ,-

4 800 000 ,-

Aug 2018

Sandbakkveien 5, 8250 Rognan

Enebolig

242 kvm

3 500 000 ,-

Aug 2018

Hunstadveien 115, 8022 Bodø

Leilighet

57 kvm

1 850 000 ,-

Aug 2018

Kongens Gate 41 H0408, 8006 Bodø

Leilighet

62 kvm

2 120 000 ,-

2 110 000 ,-

Aug 2018

Slåttlia 7, 8072 Bodø

Enebolig

197 kvm

4 990 000 ,-

4 990 000 ,-

Aug 2018

Røsslyngveien 7, 8250 Rognan

Enebolig

196 kvm

2 590 000 ,-

2 500 000 ,-

Aug 2018

Leitetunet 17 Leil. 203, 8009 Bodø

Leilighet

32 kvm

560 000 ,-

Aug 2018

Leitebakken 1, 8009 Bodø

Leilighet

69 kvm

1 970 000 ,-

1 960 000 ,-

Aug 2018

Hunstadveien 132b, 8022 Bodø

Leilighet

90 kvm

2 180 000 ,-

Aug 2018

Erik Brofoss Vei 5b, 8160 Glomfjord

Leilighet

61 kvm

990 000 ,-

850 000 ,-

Jul 2018

Svartlifotveien 32, 8073 Bodø

Tomannsbolig

90 kvm

2 995 000 ,-

2 875 000 ,-

Jul 2018

Nordstrandveien 58b, 8012 Bodø

Leilighet

75 kvm

2 800 000 ,-

2 800 000 ,-

Jul 2018

Tennisveien 10 Leil. 305, 8008 Bodø

Leilighet

42 kvm

820 000 ,-

820 000 ,-

Jul 2018

Kryddermoen 2, 8050 Tverlandet

Rekkehus

104 kvm

2 590 000 ,-

2 590 000 ,-

Jul 2018

Hellmyrveien 30d, 8011 Bodø

Leilighet

45 kvm

1 680 000 ,-

1 900 000 ,-

Jul 2018

Varghaugen 23, 8073 Bodø

Tomannsbolig

115 kvm

3 900 000 ,-

3 880 000 ,-

Jul 2018

Martha Støvers Vei 27e, 8030 Bodø

Leilighet

53 kvm

1 240 000 ,-

1 240 000 ,-

Jul 2018

Storhaugveien 11, 8150 Ørnes

Enebolig

173 kvm

3 190 000 ,-

3 170 000 ,-

Jul 2018

Hestehovveien 15a, 8004 Bodø

Rekkehus

94 kvm

3 250 000 ,-

3 000 000 ,-

Jul 2018

Triangelveien 9b, 8200 Fauske

Enebolig

103 kvm

1 500 000 ,-

1 510 000 ,-

Jul 2018

Greisdalsveien 6b, 8028 Bodø

Leilighet

70 kvm

2 320 000 ,-

2 320 000 ,-

Jul 2018

Leif Aunes vei 2 A, 8012 Bodø

Leilighet

32 kvm

1 550 000 ,-

Jul 2018

Fjellveien 62a, 8011 Bodø

Tomannsbolig

64 kvm

2 530 000 ,-

2 530 000 ,-

Jul 2018

Kopparveien 14, 8200 Fauske

Leilighet

41 kvm

870 000 ,-

890 000 ,-

Jul 2018

Nattmålsheia 2, 8050 Tverlandet

Leilighet

99 kvm

2 800 000 ,-

2 800 000 ,-

Jul 2018

Rensåsgata 21 H0307, 8005 Bodø

Leilighet

None kvm

3 190 000 ,-

Jul 2018

Diakonveien 46, 8074 Bodø

Leilighet

72 kvm

2 270 000 ,-

2 270 000 ,-

Jul 2018

Dronningens Gate 62, 8006 Bodø

Leilighet

50 kvm

1 200 000 ,-

1 570 000 ,-

Jul 2018

Bankgata 14 Leil. H0306, 8005 Bodø

Leilighet

None kvm

4 850 000 ,-

Jul 2018

Innerdammen 43 B, 8030 Bodø

Leilighet

50 kvm

2 170 000 ,-

2 170 000 ,-

Jul 2018

Beiarveien 14, 8003 Bodø

Leilighet

51 kvm

1 980 000 ,-

2 310 000 ,-

Jul 2018

Prestmarkveien 145, 8074 Bodø

Leilighet

61 kvm

1 980 000 ,-

Jul 2018

Gildeskålveien 32b, 8003 Bodø

Leilighet

70 kvm

1 920 000 ,-

1 920 000 ,-

Jul 2018

Reitmyrveien 10 A, 8022 Bodø

Leilighet

84 kvm

1 950 000 ,-

Jul 2018

Engeløyveien 97, 8289 Engeløya

Enebolig

195 kvm

2 550 000 ,-

2 275 000 ,-

Jul 2018

Bodøsjøveien 23, 8070 Bodø

Leilighet

62 kvm

2 300 000 ,-

2 350 000 ,-

Jul 2018

Dronningens gate 60, 8006 Bodø

Leilighet

34 kvm

960 000 ,-

1 030 000 ,-

Jul 2018

Speiderveien 8, 8008 Bodø

Leilighet

71 kvm

3 170 000 ,-

3 075 000 ,-

Jul 2018

Beiarveien 14, 8003 Bodø

Leilighet

93 kvm

3 380 000 ,-

3 570 000 ,-

Jul 2018

Lysvold, 8276 Ulvsvåg

Gårdsbruk/Småbruk

72 kvm

1 260 000 ,-

Jul 2018

Middagsheiveien 12b, 8050 Tverlandet

Rekkehus

106 kvm

3 100 000 ,-

3 100 000 ,-

Jul 2018

Saksenvik, 8250 Rognan

Enebolig

123 kvm

1 580 000 ,-

1 600 000 ,-

Jul 2018

Hammarn 14, 8003 Bodø

Leilighet

54 kvm

1 070 000 ,-

1 070 000 ,-

Jul 2018

Ivar Lunds vei 4, 8006 Bodø

Leilighet

64 kvm

2 790 000 ,-

2 725 000 ,-

Jul 2018

Tuven 8, 8200 Fauske

Enebolig

100 kvm

2 990 000 ,-

Jul 2018

Johannes Larsens Vei 2a, 8009 Bodø

Leilighet

98 kvm

3 500 000 ,-

3 400 000 ,-

Jul 2018

Tjeldberget 15, 8012 Bodø

Leilighet

57 kvm

1 530 000 ,-

1 400 000 ,-

Jul 2018

Prinsensgate 113 B, 8005 Bodø

Leilighet

58 kvm

1 390 000 ,-

1 560 000 ,-

Jul 2018

Hokkåsveien 36b, 8028 Bodø

Leilighet

49 kvm

1 690 000 ,-

1 890 000 ,-

Jul 2018

Martha Støvers Vei 31 B, 8030 Bodø

Leilighet

53 kvm

2 280 000 ,-

2 280 000 ,-

Jul 2018

Frederich Paasches Vei 7A, 8003 Bodø

Leilighet

67 kvm

2 050 000 ,-

2 070 000 ,-

Jul 2018

Leitetunet 7 H0101, 8009 Bodø

Leilighet

45 kvm

1 950 000 ,-

2 200 000 ,-

Jul 2018

Nordstrandveien 58B, 8012 Bodø

Leilighet

52 kvm

1 990 000 ,-

2 200 000 ,-

Jul 2018

Engeløyveien 361, 8289 Engeløya

Enebolig

101 kvm

1 400 000 ,-

1 400 000 ,-

Jul 2018

Garnveien 20a, 8013 Bodø

Leilighet

48 kvm

1 280 000 ,-

1 450 000 ,-

Jul 2018

Rensåsgata 21 Leil. H0101, 8005 Bodø

Leilighet

65 kvm

3 090 000 ,-

3 090 000 ,-

Jul 2018

Ole Reistads vei 10, 8008 Bodø

Leilighet

62 kvm

2 300 000 ,-

2 550 000 ,-

Jul 2018

Tjeldberget 15 H0205, 8012 Bodø

Leilighet

57 kvm

1 500 000 ,-

1 450 000 ,-

Jul 2018

Fridtjof Nansens Vei 5 H0416, 8003 Bodø

Leilighet

35 kvm

890 000 ,-

Jul 2018

Bankgata 14 Leil. H0306, 8005 Bodø

Leilighet

91 kvm

4 990 000 ,-

5 000 000 ,-

Jul 2018

Bringsliveien 75, 8215 Valnesfjord

Enebolig

142 kvm

1 990 000 ,-

Jul 2018

Hamnhaugveien 24, 8150 Ørnes

Enebolig

206 kvm

2 970 000 ,-

2 625 000 ,-

Jul 2018

Øvergården 19, 8286 Nordfold

Enebolig

146 kvm

760 000 ,-

Jul 2018

Sisikveien 21C, 8207 Fauske

Leilighet

88 kvm

1 510 000 ,-

1 400 000 ,-

Jul 2018

Hokkåsflata 27 Leil. U0102, 8028 Bodø

Leilighet

65 kvm

1 730 000 ,-

1 800 000 ,-

Jul 2018

Fjellveien 63B H0101, 8011 Bodø

Leilighet

62 kvm

1 600 000 ,-

1 600 000 ,-

Jul 2018

Bjørndalslia 107 D, 8029 Bodø

Leilighet

61 kvm

2 290 000 ,-

2 250 000 ,-

Hvor har Christer Hagen solgt boliger?

Statistikken viser boligene som ligger i databasen til Boliggull.
Ta kontakt med olav@boliggull.no hvis du har noen spørsmål.

Boligpriskalkulator