Megleroversikt

Vidar Rognes

Eiendomsmegler1

0 boliger annonsert siste 12 måneder

Antall boliger annonsert per kvartal

Fordeling på boligtyper og størrelser

Boligtype

Enebolig
Flermannsbolig
Leilighet
Andre

Størrelse

Stor (over 120 kvm.)
Medium (50-120 kvm.)
Liten (inntil 50 kvm.)

Boligene som Vidar Rognes har solgt

Dato

Adresse

Type

Størrelse

Verdivurdering

Solgt for

Mar 2019

Mølleråsen 9, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

147 kvm

1 980 000 ,-

Mar 2019

Buan, 7228 Kvål

Enebolig

116 kvm

890 000 ,-

Mar 2019

Sollia, 7295 Rognes

Enebolig

112 kvm

790 000 ,-

Mar 2019

Skyttarveien 3, 7290 Støren

Tomannsbolig

66 kvm

1 850 000 ,-

Mar 2019

Tunvoll, 7212 Korsvegen

Enebolig

162 kvm

1 670 000 ,-

Mar 2019

Litjåsen 3A, 7224 Melhus

Tomannsbolig

101 kvm

2 550 000 ,-

Mar 2019

Prost Aunes veg 2, 7224 Melhus

Enebolig

137 kvm

2 390 000 ,-

Mar 2019

Laura Hangerås veg 6 A, 7026 Trondheim

Leilighet

92 kvm

2 480 000 ,-

Mar 2019

Nyhuslia, 7288 Soknedal

Enebolig

151 kvm

1 690 000 ,-

Mar 2019

Myrsundvegen 24, 7074 Spongdal

Enebolig

160 kvm

4 850 000 ,-

Mar 2019

Bruborg, 7387 Singsås

Enebolig

122 kvm

1 190 000 ,-

Mar 2019

Rørosveien 15, 7290 Støren

Enebolig

150 kvm

2 390 000 ,-

Mar 2019

Moen, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

77 kvm

1 190 000 ,-

Mar 2019

Langmyrvegen 5, 7234 Ler

Enebolig

221 kvm

3 890 000 ,-

Mar 2019

Hovinåsen 18, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

123 kvm

2 190 000 ,-

Mar 2019

Rådhusvegen 3, 7224 Melhus

Leilighet

68 kvm

2 290 000 ,-

Mar 2019

Spjeldbakkan 30, 7290 Støren

Enebolig

169 kvm

1 790 000 ,-

Mar 2019

Engan 48M, 7290 Støren

Leilighet

48 kvm

1 090 000 ,-

Mar 2019

Rønningen, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

174 kvm

1 690 000 ,-

Mar 2019

Skrivarbakken 6, 7228 Kvål

Enebolig

165 kvm

3 090 000 ,-

Mar 2019

Åsaringen 35, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

136 kvm

1 450 000 ,-

Mar 2019

Grindhaugen, 7224 Melhus

Enebolig

146 kvm

3 850 000 ,-

Mar 2019

Lilletrøa, 7295 Rognes

Enebolig

74 kvm

550 000 ,-

Mar 2019

Moøya 12, 7290 Støren

Enebolig

172 kvm

1 980 000 ,-

Mar 2019

Mølleråsen 21, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

192 kvm

2 390 000 ,-

Mar 2019

Rye Rønningen, 7070 Bosberg

Enebolig

143 kvm

4 890 000 ,-

Mar 2019

Svartøya 19 C, 7290 Støren

Leilighet

63 kvm

2 090 000 ,-

Mar 2019

Solvang, 7357 Skaun

Enebolig

106 kvm

2 480 000 ,-

Mar 2019

Loddgårdstrøa 30, 7224 Melhus

Enebolig

173 kvm

3 980 000 ,-

Mar 2019

Dalen, 7290 Støren

Enebolig

143 kvm

550 000 ,-

Mar 2019

Aune, 7295 Rognes

Enebolig

164 kvm

1 950 000 ,-

Mar 2019

Spjeldbakkan 28, 7290 Støren

Enebolig

95 kvm

980 000 ,-

Mar 2019

Solgløtt, Folstad, 7290 Støren

Enebolig

124 kvm

1 350 000 ,-

Mar 2019

Von Kroghs veg 3, 7224 Melhus

Enebolig

152 kvm

2 390 000 ,-

Mar 2019

Skyttarveien 17C, 7290 Støren

Leilighet

61 kvm

1 590 000 ,-

Mar 2019

Soknedal sentrum, 7288 Soknedal

Leilighet

65 kvm

850 000 ,-

Mar 2019

Utleirvegen 25 B, 7033 Trondheim

Tomannsbolig

110 kvm

2 890 000 ,-

Mar 2019

Spjelddalen 15, 7290 Støren

Enebolig

164 kvm

1 580 000 ,-

Mar 2019

Fredlyvegen 7, 7353 Børsa

Enebolig

136 kvm

1 950 000 ,-

Mar 2019

Fagerlia, 7288 Soknedal

Enebolig

131 kvm

1 480 000 ,-

1 520 000 ,-

Mar 2019

Engan 11 C, 7290 Støren

Leilighet

70 kvm

1 350 000 ,-

Mar 2019

Prost Bull-Hanssens vei 4, 7290 Støren

Enebolig

257 kvm

2 450 000 ,-

Mar 2019

Hessdalsvegen 896, 7380 Ålen

Enebolig

136 kvm

480 000 ,-

Mar 2019

Skogvang, Løkli, 7288 Soknedal

Enebolig

144 kvm

680 000 ,-

Mar 2019

Løkken, Nordtømme, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

141 kvm

1 790 000 ,-

Mar 2019

Frøsetløkkja 16, 7290 Støren

Enebolig

129 kvm

1 480 000 ,-

Mar 2019

Røsslyngvegen 6 c, 7058 Jakobsli

Enebolig

94 kvm

3 190 000 ,-

Mar 2019

Skyttarveien 21 B, 7290 Støren

Leilighet

61 kvm

1 650 000 ,-

Mar 2019

Holin, Sørbygda, 7288 Soknedal

Enebolig

159 kvm

890 000 ,-

Mar 2019

Soknestunet 10 D, 7290 Støren

Leilighet

72 kvm

1 890 000 ,-

Mar 2019

Engan 48 A, 7290 Støren

Leilighet

48 kvm

1 090 000 ,-

Mar 2019

Finnaunet, 7234 Ler

Enebolig

143 kvm

2 790 000 ,-

Mar 2019

Soltun, 7083 Leinstrand

Enebolig

113 kvm

2 790 000 ,-

Mar 2019

Fossegga, Losen, 7228 Kvål

Enebolig

182 kvm

3 350 000 ,-

Mar 2019

Kjørkvollveien 17 C, 7290 Støren

Tomannsbolig

70 kvm

1 690 000 ,-

Mar 2019

Moøya 6, 7290 Støren

Enebolig

203 kvm

2 690 000 ,-

Mar 2019

Asbjørn av Medalhus veg 39 B, 7224 Melhus

Leilighet

59 kvm

1 890 000 ,-

Mar 2019

Solheim, 7633 Frosta

Enebolig

160 kvm

1 290 000 ,-

Mar 2019

Spjelddalen 18 D, 7290 Støren

Rekkehus

90 kvm

1 480 000 ,-

Mar 2019

Pynten, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

117 kvm

1 950 000 ,-

Mar 2019

Hårråvegen 17, 7228 Kvål

Enebolig

203 kvm

2 950 000 ,-

Mar 2019

Kilen 28, 7227 Gimse

Enebolig

156 kvm

2 780 000 ,-

Mar 2019

Arne Fjellbus veg 2D, 7033 Trondheim

Leilighet

96 kvm

2 550 000 ,-

Mar 2019

Ekkerbakken, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

181 kvm

1 950 000 ,-

Mar 2019

Staurvin 5, 7290 Støren

Enebolig

159 kvm

2 690 000 ,-

Mar 2019

Mjøset, Spongdalsvegen 287, 7070 Bosberg

Enebolig

248 kvm

5 790 000 ,-

Mar 2019

Hesttrøa 28, 7224 Melhus

Enebolig

210 kvm

4 590 000 ,-

Mar 2019

Rena 2, 7290 Støren

Enebolig

203 kvm

2 650 000 ,-

Mar 2019

Bakketun, 7387 Singsås

Enebolig

109 kvm

1 290 000 ,-

1 120 425 ,-

Mar 2019

Frøsetlia 7, 7290 Støren

Enebolig

171 kvm

2 090 000 ,-

Mar 2019

Nordstu 4, 7290 Støren

Enebolig

243 kvm

2 690 000 ,-

Mar 2019

Teialia 6 H0203, 7236 Hovin i Gauldal

Leilighet

67 kvm

1 850 000 ,-

Mar 2019

Solvang, 7295 Rognes

Enebolig

156 kvm

1 690 000 ,-

Mar 2019

Engan 48 A, 7290 Støren

Leilighet

48 kvm

1 190 000 ,-

Mar 2019

Fredheim, 7298 Budalen

Enebolig

175 kvm

1 290 000 ,-

1 150 000 ,-

Mar 2019

Stasjonsveien 8A, 7290 Støren

Andre

None kvm

1 390 000 ,-

Mar 2019

Kotsøy, 7387 Singsås

Enebolig

91 kvm

980 000 ,-

Mar 2019

Bakkely, 7290 Støren

Enebolig

88 kvm

790 000 ,-

Mar 2019

Kvernmo, 7387 Singsås

Enebolig

93 kvm

490 000 ,-

490 000 ,-

Mar 2019

Soknesmoen 6, 7290 Støren

Enebolig

130 kvm

1 750 000 ,-

1 800 000 ,-

Mar 2019

Tillerbruvegen 187, 7092 Tiller

Enebolig

109 kvm

3 500 000 ,-

Mar 2019

Solstad, Budalen, 7295 Rognes

Enebolig

138 kvm

1 190 000 ,-

1 050 000 ,-

Mar 2019

Sørlia, Fremovegen 335, 7234 Ler

Enebolig

116 kvm

1 790 000 ,-

2 025 000 ,-

Mar 2019

Lundadalsvegen 111, 7232 Lundamo

Enebolig

117 kvm

2 350 000 ,-

2 600 000 ,-

Mar 2019

Gaudalen 43, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

126 kvm

1 950 000 ,-

2 350 000 ,-

Mar 2019

Soknestunet 12 C, 7290 Støren

Leilighet

74 kvm

1 890 000 ,-

1 960 000 ,-

Mar 2019

Brubakkhaugen 25, 7224 Melhus

Enebolig

86 kvm

2 390 000 ,-

2 300 000 ,-

Mar 2019

Frøsetåsen 3C, 7290 Støren

Leilighet

120 kvm

1 580 000 ,-

1 730 000 ,-

Mar 2019

Kvålsvegen 428, 7228 Kvål

Enebolig

184 kvm

1 590 000 ,-

1 400 000 ,-

Mar 2019

Engan 6, 7290 Støren

Enebolig

153 kvm

1 480 000 ,-

Mar 2019

Spjelddalen 1 A, 7290 Støren

Leilighet

70 kvm

1 890 000 ,-

1 890 000 ,-

Mar 2019

Gilmyra 20, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

123 kvm

1 980 000 ,-

2 060 000 ,-

Mar 2019

Kjerkvegen 26, 7232 Lundamo

Enebolig

145 kvm

2 690 000 ,-

2 650 000 ,-

Mar 2019

Strandheim, Kotsøy, 7387 Singsås

Enebolig

163 kvm

1 350 000 ,-

1 300 000 ,-

Mar 2019

Stenseth, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

90 kvm

1 480 000 ,-

1 650 000 ,-

Mar 2019

Soknestunet 4 B, 7290 Støren

Leilighet

72 kvm

1 890 000 ,-

1 890 000 ,-

Mar 2019

Jordet, Grindal, 7393 Rennebu

Andre

408 kvm

850 000 ,-

Mar 2019

Rørosveien 15, 7290 Støren

Enebolig

150 kvm

1 980 000 ,-

1 940 000 ,-

Mar 2019

Spjelddalen 1 J, 7290 Støren

Leilighet

85 kvm

2 175 000 ,-

2 100 000 ,-

Mar 2019

Engan 26, 7290 Støren

Enebolig

153 kvm

1 590 000 ,-

1 550 000 ,-

Mar 2019

Engan 48 E, 7290 Støren

Leilighet

62 kvm

1 490 000 ,-

1 500 000 ,-

Mar 2019

Engan 4, 7290 Støren

Enebolig

157 kvm

1 690 000 ,-

1 690 000 ,-

Mar 2019

Rennolsvegen 105, 7380 Ålen

Enebolig

158 kvm

790 000 ,-

Mar 2019

Fossheim, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

128 kvm

1 490 000 ,-

1 490 000 ,-

Mar 2019

Teiabakken 8, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

121 kvm

2 790 000 ,-

Mar 2019

Klemmets veg 196, 7227 Gimse

Rekkehus

99 kvm

1 690 000 ,-

1 625 000 ,-

Mar 2019

Rådhusvegen 16, 7224 Melhus

Leilighet

75 kvm

3 290 000 ,-

3 150 000 ,-

Mar 2019

Mølleråsen 24, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

155 kvm

2 480 000 ,-

2 850 000 ,-

Mar 2019

Lyngen, 7232 Lundamo

Enebolig

277 kvm

3 190 000 ,-

2 900 000 ,-

Mar 2019

Steinset, Nerskogen, 7393 Rennebu

Enebolig

121 kvm

1 490 000 ,-

1 400 000 ,-

Mar 2019

Folstadveien, 7290 Støren

Enebolig

170 kvm

780 000 ,-

1 330 000 ,-

Mar 2019

Sokneslia 9, 7290 Støren

Enebolig

159 kvm

1 980 000 ,-

2 200 000 ,-

Mar 2019

Frøsethøgda 21, 7290 Støren

Enebolig

117 kvm

2 590 000 ,-

2 520 000 ,-

Mar 2019

Letesvegen 108, 7224 Melhus

Enebolig

91 kvm

2 390 000 ,-

2 700 000 ,-

Mar 2019

Milevegen 12, 7213 Gåsbakken

Enebolig

96 kvm

1 580 000 ,-

1 500 000 ,-

Mar 2019

Skyttarveien 8 A, 7290 Støren

Leilighet

60 kvm

1 780 000 ,-

1 800 000 ,-

Mar 2019

Kuhaugen 39 B, 7224 Melhus

Enebolig

230 kvm

3 980 000 ,-

3 800 000 ,-

Mar 2019

Engan 11 A, 7290 Støren

Leilighet

70 kvm

1 580 000 ,-

1 580 000 ,-

Mar 2019

Plassen 1, 7290 Støren

Enebolig

123 kvm

2 290 000 ,-

2 410 000 ,-

Mar 2019

Bybotslykkja, 7234 Ler

Enebolig

139 kvm

1 480 000 ,-

2 100 000 ,-

Mar 2019

Asbjørn av Medalhus veg 37, 7224 Melhus

Leilighet

69 kvm

1 980 000 ,-

2 200 000 ,-

Mar 2019

Bruaplassen, Krogstadgrenda, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

86 kvm

980 000 ,-

1 200 000 ,-

Mar 2019

Kjerkvegen 47, 7232 Lundamo

Leilighet

70 kvm

2 050 000 ,-

2 100 000 ,-

Mar 2019

Nyhus, 7288 Soknedal

Enebolig

234 kvm

2 790 000 ,-

2 790 000 ,-

Mar 2019

Espvegen 14A, 7083 Leinstrand

Tomannsbolig

138 kvm

3 390 000 ,-

3 500 000 ,-

Mar 2019

Nyløkkja, 7234 Ler

Gårdsbruk/Småbruk

None kvm

890 000 ,-

Mar 2019

Strandvegen 40 F, 7224 Melhus

Leilighet

72 kvm

2 270 000 ,-

2 170 000 ,-

Mar 2019

Brubakken, 7350 Buvika

Gårdsbruk/Småbruk

100 kvm

1 480 000 ,-

Mar 2019

Kalvhåggån 83, 7380 Ålen

Gårdsbruk/Småbruk

135 kvm

1 590 000 ,-

Mar 2019

Strandvegen 91, 7383 Haltdalen

Enebolig

92 kvm

390 000 ,-

350 000 ,-

Mar 2019

Finnmyrvegen 7F, 7350 Buvika

Enebolig

161 kvm

3 190 000 ,-

3 650 000 ,-

Mar 2019

Granly, 7295 Rognes

Enebolig

90 kvm

390 000 ,-

350 000 ,-

Mar 2019

Gullhauglia 6A, 7353 Børsa

Leilighet

84 kvm

1 590 000 ,-

Mar 2019

Moøya 10, 7290 Støren

Enebolig

184 kvm

1 590 000 ,-

Mar 2019

Langseth, 7387 Singsås

Enebolig

107 kvm

1 090 000 ,-

830 000 ,-

Mar 2019

Råa 1, 7290 Støren

Enebolig

92 kvm

2 190 000 ,-

2 200 000 ,-

Mar 2019

Furulia 2, 7290 Støren

Enebolig

128 kvm

2 050 000 ,-

2 260 000 ,-

Mar 2019

Kåret 7, 7290 Støren

Enebolig

120 kvm

1 980 000 ,-

2 430 000 ,-

Mar 2019

Møllebakken 207D, 7350 Buvika

Leilighet

70 kvm

2 580 000 ,-

2 510 000 ,-

Mar 2019

Letesvegen 140, 7224 Melhus

Gårdsbruk/Småbruk

88 kvm

1 890 000 ,-

Mar 2019

Stasjonsveien 8B, 7290 Støren

Enebolig

246 kvm

2 450 000 ,-

2 370 000 ,-

Mar 2019

Mestad, 7353 Børsa

Gårdsbruk/Småbruk

335 kvm

5 600 000 ,-

Mar 2019

Prost Bull-Hanssens vei 1, 7290 Støren

Enebolig

262 kvm

1 950 000 ,-

1 950 000 ,-

Mar 2019

Varmbuvegen 3, 7224 Melhus

Leilighet

41 kvm

790 000 ,-

850 000 ,-

Mar 2019

Vidsyn, 7295 Rognes

Enebolig

110 kvm

890 000 ,-

Mar 2019

Kapri, 7288 Soknedal

Enebolig

172 kvm

1 890 000 ,-

2 060 000 ,-

Mar 2019

Kjerkvegen 14, 7232 Lundamo

Enebolig

114 kvm

2 290 000 ,-

2 290 000 ,-

Mar 2019

Skogli, 7288 Soknedal

Enebolig

130 kvm

850 000 ,-

1 230 000 ,-

Mar 2019

Kolbottenvegen 69, 7380 Ålen

Enebolig

120 kvm

290 000 ,-

Mar 2019

Kosberggrind, 7387 Singsås

Gårdsbruk/Småbruk

162 kvm

2 950 000 ,-

Mar 2019

Krogstadvegen 269, 7236 Hovin i Gauldal

Gårdsbruk/Småbruk

106 kvm

2 790 000 ,-

Mar 2019

Vikaveien 258, 7372 Glåmos

Gårdsbruk/Småbruk

100 kvm

1 690 000 ,-

Mar 2019

Rådhusvegen 18, 7224 Melhus

Leilighet

83 kvm

3 890 000 ,-

Mar 2019

Solstad, 7387 Singsås

Enebolig

105 kvm

690 000 ,-

635 000 ,-

Mar 2019

Hovinåsen 13, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

84 kvm

2 090 000 ,-

2 250 000 ,-

Mar 2019

Stokkgjerdsvegen 10, 7224 Melhus

Enebolig

124 kvm

1 790 000 ,-

1 850 000 ,-

Mar 2019

Fagerlia, 7288 Soknedal

Tomannsbolig

None kvm

1 880 000 ,-

Mar 2019

Rosmælen bedehus, 7228 Kvål

Andre

None kvm

1 650 000 ,-

Mar 2019

Grinnisvegen 469, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

103 kvm

950 000 ,-

1 310 000 ,-

Mar 2019

Lunderengshaugan 24, 7380 Ålen

Enebolig

144 kvm

1 980 000 ,-

2 400 000 ,-

Mar 2019

Litjåsen 3A, 7224 Melhus

Tomannsbolig

101 kvm

2 890 000 ,-

2 720 000 ,-

Mar 2019

Lyngenvegen 65, 7232 Lundamo

Enebolig

63 kvm

1 690 000 ,-

1 400 000 ,-

Mar 2019

Skrivarbakken 4, 7228 Kvål

Enebolig

186 kvm

3 390 000 ,-

3 150 000 ,-

Mar 2019

Milevegen 13, 7213 Gåsbakken

Enebolig

161 kvm

1 890 000 ,-

1 950 000 ,-

Mar 2019

Langstykket 17, 7232 Lundamo

Enebolig

170 kvm

3 690 000 ,-

3 800 000 ,-

Mar 2019

Torve, 7288 Soknedal

Enebolig

119 kvm

1 890 000 ,-

1 550 000 ,-

Mar 2019

Nordstu 2, 7290 Støren

Enebolig

146 kvm

1 890 000 ,-

2 370 000 ,-

Mar 2019

Engan 17, 7290 Støren

Leilighet

52 kvm

1 050 000 ,-

Feb 2019

Sokneslia 3, 7290 Støren

Enebolig

116 kvm

2 190 000 ,-

2 350 000 ,-

Feb 2019

Gaudalen 17, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

109 kvm

2 390 000 ,-

2 410 000 ,-

Feb 2019

Meieriet, Kotsøy, 7387 Singsås

Andre

210 kvm

450 000 ,-

Feb 2019

Fagerlia, 7288 Soknedal

Enebolig

145 kvm

1 890 000 ,-

1 890 000 ,-

Feb 2019

Lyngenvegen 54, 7232 Lundamo

Andre

None kvm

1 690 000 ,-

Feb 2019

Ekserveien 4, 7290 Støren

Enebolig

164 kvm

2 190 000 ,-

2 210 000 ,-

Feb 2019

Engan 3, 7290 Støren

Enebolig

186 kvm

1 690 000 ,-

1 500 000 ,-

Feb 2019

Skjefstadbakkan 203, 7089 Heimdal

Gårdsbruk/Småbruk

204 kvm

5 890 000 ,-

Feb 2019

Strinde, 7288 Soknedal

Enebolig

71 kvm

580 000 ,-

450 000 ,-

Feb 2019

Kalvhåggån 83, 7380 Ålen

Gårdsbruk/Småbruk

135 kvm

1 380 000 ,-

Feb 2019

Liagjerdet, 7213 Gåsbakken

Gårdsbruk/Småbruk

116 kvm

1 950 000 ,-

Feb 2019

Brattsethaugen, 7391 Rennebu

Gårdsbruk/Småbruk

119 kvm

1 380 000 ,-

Feb 2019

Gaudalen 111, 7236 Hovin i Gauldal

Gårdsbruk/Småbruk

None kvm

890 000 ,-

Feb 2019

Belsaasen, 7350 Buvika

Gårdsbruk/Småbruk

301 kvm

6 800 000 ,-

Feb 2019

Øyabakken, 7290 Støren

Enebolig

163 kvm

2 190 000 ,-

2 250 000 ,-

Feb 2019

Moan 10, 7212 Korsvegen

Enebolig

130 kvm

2 350 000 ,-

2 225 000 ,-

Feb 2019

Skyttarveien 21 A, 7290 Støren

Leilighet

59 kvm

1 750 000 ,-

1 890 000 ,-

Feb 2019

Lefstadvegen 51 og 53, 7224 Melhus

Gårdsbruk/Småbruk

230 kvm

6 300 000 ,-

Feb 2019

Småenget 6, 7290 Støren

Enebolig

168 kvm

2 980 000 ,-

3 500 000 ,-

Feb 2019

Engan 11 D, 7290 Støren

Leilighet

51 kvm

1 380 000 ,-

1 380 000 ,-

Aug 2018

Negardsgjerdet 18, 7350 Buvika

Leilighet

70 kvm

2 650 000 ,-

2 600 000 ,-

Aug 2018

Engan 48 U, 7290 Støren

Leilighet

64 kvm

1 480 000 ,-

Aug 2018

Klungvegen 248, 7224 Melhus

Enebolig

148 kvm

3 250 000 ,-

3 100 000 ,-

Aug 2018

Skjefstadbakkan 203, 7089 Heimdal

Gårdsbruk/Småbruk

204 kvm

5 890 000 ,-

Aug 2018

Margrethes veg 29, 7232 Lundamo

Enebolig

140 kvm

3 290 000 ,-

3 910 000 ,-

Aug 2018

Skyttarveien 4 c, 7290 Støren

Leilighet

59 kvm

1 890 000 ,-

2 075 000 ,-

Aug 2018

Onsøybakken, 7350 Buvika

Gårdsbruk/Småbruk

206 kvm

5 790 000 ,-

Aug 2018

Kolbottenvegen 69, 7380 Ålen

Enebolig

120 kvm

290 000 ,-

320 000 ,-

Aug 2018

Soknestunet 2 D, 7290 Støren

Leilighet

72 kvm

2 190 000 ,-

2 190 000 ,-

Aug 2018

Teiabakken 1, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

167 kvm

3 090 000 ,-

3 670 000 ,-

Aug 2018

Heimdalsvegen 171, 7083 Leinstrand

Enebolig

200 kvm

3 390 000 ,-

Aug 2018

Innlegget 4, 7290 Støren

Enebolig

113 kvm

2 090 000 ,-

2 225 000 ,-

Aug 2018

Spjelddalen 1 K, 7290 Støren

Leilighet

70 kvm

2 090 000 ,-

Aug 2018

Ragna Rytters veg 25, 7227 Gimse

Enebolig

171 kvm

3 390 000 ,-

3 550 000 ,-

Aug 2018

Frøsetløkkja 16 B, 7290 Støren

Enebolig

120 kvm

1 590 000 ,-

1 620 000 ,-

Aug 2018

Frøsetveien 11, 7290 Støren

Enebolig

135 kvm

1 690 000 ,-

1 800 000 ,-

Aug 2018

Frøsetløkkja 3 A, 7290 Støren

Leilighet

72 kvm

1 190 000 ,-

1 050 000 ,-

Aug 2018

Frøsetåsen 3 B, 7290 Støren

Leilighet

107 kvm

1 580 000 ,-

1 400 000 ,-

Aug 2018

Krogstadvegen 267, 7236 Hovin i Gauldal

Enebolig

114 kvm

980 000 ,-

Aug 2018

Grutheim, 7290 Støren

Tomannsbolig

95 kvm

1 580 000 ,-

Aug 2018

Lundamovegen 560, 7232 Lundamo

Enebolig

144 kvm

3 380 000 ,-

3 220 000 ,-

Aug 2018

Kalvtrøa 6, 7290 Støren

Enebolig

84 kvm

1 390 000 ,-

1 470 000 ,-

Aug 2018

Moen, 7387 Singsås

Enebolig

175 kvm

1 690 000 ,-

1 700 000 ,-

Hvor har Vidar Rognes solgt boliger?

Statistikken viser boligene som ligger i databasen til Boliggull.
Ta kontakt med olav@boliggull.no hvis du har noen spørsmål.

Boligpriskalkulator